Yksityishenkilöille
  • perintöoikeudelliset asiat kuten perunkirjoitukset, perinnönjaot, kuolinpesien virallisselvitykset
  • perheoikeudelliset asiat kuten avioehtosopimukset, testamentit, muut omaisuusjärjestelyt, avioerot ja omaisuuden ositukset sekä lasten huoltoa ja elatusapua koskevat järjestelyt
  • yksityisoikeudelliset (riita)asiat kuten kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden kauppoihin liittyvät sopimukset ja ongelmakohdat, huoneenvuokra-asiat, velkasuhteet, työsuhdeasiat
  • rikosasiat kuten asianomistajien ja vastaajien oikeusturvan ja edun valvomisen esitutkinnassa sekä oikeudenkäynnissä
  • kaikki tuomioistuinasiat


  • Yrityksille
  • yritysjuridiikkaan liittyvät asiat kokonaisuutena, erityisesti yhtiöoikeus, sopimusoikeus, vahingonkorvauskysymykset ja työoikeus
  • kiinteistö- ja rakentamisasiat
  • konkurssi-, saneeraus- ym. maksukyvyttömyysasiat
  • Savon Yrittäjien neuvontapalvelu www.savonyrittajat.fi